Vardagstur

Vandring på Gotland & i Sverige

Siglajvs

I trakterna kring Rute kyrka finns det en hel drös naturreservat och vi lockas av texten om Siglajvs som säger att det ”genomkorsas av flera spännande stigar” och är ”även i övrigt lättvandrad och bjuder på fina naturupplevelser.”

Vi kör dit en lördag i oktober med sikte på den parkeringsplats som enligt reservatskartan ska finnas i reservatets nordöstra hörn. I verkligheten lyser p-platsen med sin frånvaro (eller så missar vi den helt), så det slutar med att vi kör ett varv runt reservatet och hittar en öppen upplagsplats norr om reservatet, behändigt nog i anslutning till en av de skogsvägar som leder in i Siglajvs.

Skogsväg söderut tar oss in i Siglajvs.

Vägen går genom skog och öppnare, grusigare områden, mestadels barr men ett och annat orangegult lövträd lyser upp, och på marken finns det färgklickar i form av blommor som envist dröjer sig kvar.

Här några prästkragar som trivs bra i oktobervädret.

Vid det första vägskälet väljer vi att gå vänster, sydost längre in i reservatet. Vägens bredd varierar, ibland är den tvåfilig och ibland blir den en enkelfilig stig.

Vem har förvandringsrätt? Tror iofs vi kan samsas utan vandrings-vrede om någon går före 🙂
Gul fibbla vågar också vägra sluta blomma.

Efter knappt 1,5 km vandring kommer vi till resterna av en gammal stenmur, med grindstolpar av staplade stenar, dock sans grind. Här väljer vi att svänga en skarp höger för att inte traska ut ur reservatet.

Grindstolpe (om man nu kan kalla det stolpe?), väg, och stig till höger syns till just höger.

Vi passerar en gammal lada på höger sida, halvt dold bakom slånbuskar och träd. Vi läser senare i reservatets skötselplan att för ”att öka upplevelsen för reservatets besökare och lyfta den historiska känslan hos de öppna gräsmarkerna kring den gamla höladan och stenmurarna ska markerna här röjas på slån och sedan betas så att de hålls öppna.”

En bit kvar innan målet är nått, skulle jag säga 🙂
Massa slånbuskar med slånbär stora som mindre plommon!
Härligt lila blåklockor lyser upp.

Efter ytterligare knappt en kilometers vandring kommer vi ut till en asfaltsväg, som vi följer norrut.

Vi går på en av Rute sockens naturleder, denna för ridning (men det går lika bra att vandra!)

Efter 300 meter på asfalt svänger vi in på en stig som går vidare norrut, längs reservatsgränsen.

Härliga höstfärger!
Fin utsikt mot fälten västerut då vi passerar ledningsgatan.

Stigen vi går på övergår till den skogsväg vi gick in i reservatet på, och leder oss således ut ur reservatet och tillbaka till vår bil.

Tillbaka där vi började.

Vår tur i Siglavjs blev ungefär fyra kilometer och tog knappt en timme. Stigarna var lättvandrade och gick igenom fina skogsområden och det är tydligt att de används flitigt. Lite märkligt att det inte fanns varken parkeringsplats eller fikabord, Länsstyrelsen brukar vara bra på att se till att det finns. Men det kanske kommer!

Siglavjs hänger ihop geografiskt med flera andra naturreservat norrut, och det vore kul om man kan få ihop en rundtur genom allihop – får se om vi lyckas med det en annan gång.

/Anna, 2 oktober 2021


Om vår tur

Turens längd 4 km. Stigar, skogsvägar, en sträcka längs asfaltsvägen. Flera fina stigar i området.

Vardagstur Gotland - länk till hela turkartan

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 Vardagstur

Tema av Anders Norén