Vardagstur

Vandring på Gotland & i Sverige

Sigges kurru – Harudden

Vi har bestämt oss för att fortsätta utforska Klintkustleden och parkerar vår bil vid en parkeringsplats strax sydost om Sigges kurru i Hall-Hangvars naturreservat. Härifrån får vi gå till fots.

Parkeringsplats finns vänster om skogsvägen, ej i bild.

Vi följer skogsvägen över hed- och myrmark och genom gles barrskog, och böljar ner för de övervuxna strandvallarna fram till Sigges kurru, en (mycket) liten och enkel raststuga med en grillplats utanför, precis vid strandkanten.

Sigges kurru.

Vi svänger norrut på den orange-märkta Klintkustleden. Vi går uppe på strandvallen, genom barrskog med öppnare partier där vi kan njuta av den vackra utsikten över havet.

Vackert väder framför oss.

Vi kommer så småningom till flackare kustlandskap, avstängslat och vi måste klättra över stättor med ojämna mellanrum. Vi ser inga större djur, men de har lämnat tydliga spår efter sig.

Google Lens föreslår att detta är spillning från puma, vildsvin eller svartbjörn… Jag hoppas det inte stämmer.

Vi sätter oss på en barklös, solblekt stock för en paus, och kastar en blick bakom oss. Hu, regnmolnen förföljer oss!

Tunga moln som släpper sitt regn bakom oss.

Vi fortsätter norrut. Strax innan Harudden viker leden av inåt land för att passera ett våtmarksområde, innan den återigen svänger mot norr.

Tar ut riktningen på heden.

Vi går genom djurhagar med både kor och lamm, men tack och lov håller de sig på behörigt avstånd från oss. Eller om det är tvärtom? 🙂

Inte bara spår av djur.

Vidare norrut, vi lämnar djurhagen och tar oss ut mot stranden igen.

Molnen har hunnit ifatt och är över oss. Inget regn än dock!

Vi går över den gräsbevuxna stranden fram till Harudden, och vänder direkt tillbaka för att ta en paus på den fina fikaplatsen vi precis passerat.

Äntligen fika!

Det är inte många blommor än på strandheden men vi finner kabbelekor i en liten bäck.

En kabbeleka, flera kabbelekor.

Det är dags att återvända, och jag har rekat i förväg på kartan att det finns en möjlig väg tillbaka en bit inåt land så vi inte behöver gå exakt samma väg tillbaka.

I stället för att svänga mot havet vid detta träd och följa den markerade leden tillbaka lämnar vi nu leden och går rakt fram mot sydväst i stället, och tar oss sedan in på en mindre skogsväg som fortsätter sydväst, passerar Grönbjärgsklinten och sedan svänger mot sydost.

Lammhus i bakgrunden, knotigt träd i förgrunden.

Enligt kartan går det en skogsväg vidare sydväst som följer reservatets gräns, och min plan är följa denna väg genom skogen och sedan ansluta till Klintkustleden igen.

Det fungerar bra till en början, men vägen går rakt igenom en kohage med många stora enorma kor. Vi avviker därför från vägen och går längs klintkanten en bit, men då vi kommer fram till ett stängsel är det stopp. De här moderna trådstängslen är för rangliga för att klättra över, så vi måste gå antingen österut tillbaka till vägen och en grind ut från hagen, eller västerut nerför klinten till stättan längs leden.

Vi ser att en hel flock kor hotfullt blockerar grinden (eller möjligen betar fridfullt på ett hotfullt sätt) så valet är enkelt. Vi går neråt!

Det är inte så långt till stättan, och vi väljer att sedan gå tillbaka uppåt då vi passerat stängslet, då vi finner en stig upp längs en mindre ravin med en bäck, där det tidigare tydligen varit en kvarn.

Ravin med bäck. Inga spår av kvarn.

Vi är tillbaka på den planerade rutten (på rätt sida om stängslet och de enorma terrorkossorna på säkert avstånd) och fortsätter söderut i natursköna omgivningar tills vi kommer till en korsande skogsväg. Planen här är att gena rakt fram i obanad terräng till en annan skogsväg, men återigen gäckas vår plan av ett rangligt stängsel!

Vi följer det västerut tills vi återigen är på Klintkustleden, och denna gång stannar vi kvar där och går söderut en och en halv km innan vi är tilbaka vid Sigges kurru och ännu en paus.

Härligt vandringströtta ben, ett oändligt hav att blicka ut över, en liten påse bilar. Vardagslycka.

Sista rycket tillbaka till bilen går snabbt, och vi avslutar med lite stretch för muskler som jobbat bra innan vi sätter oss i bilen och åker hemåt.

Det blev en lång tur idag, delvis på grund av de oplanerade avstickarna från rutten. Så blir det ibland, en del av nöjet med att vara ute 🙂

/Anna, 2 maj 2020


Om vår tur

17,5 km vandring längs Klintkustleden och andra stigar & skogsvägar. En sträcka genom stiglös skog. Fikabord & grillplatser längs vägen. Obs! Ingen mobiltäckning på delar av sträckan.

Vardagstur Gotland - länk till hela turkartan

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 Vardagstur

Tema av Anders Norén