Vardagstur

Vandring på Gotland & i Sverige

Russvätar med omnejd

Annandag påsk är varm och solig och vi kör ner till Russvätars naturreservat för att se om Gotlandssippan börjar dyka upp. Det har den. Denna lokala, endemiska variant av backsippa sticker upp sina ludna, silvriga stjälkar och foderblad över den torra mossan på alvaren och slår ut sina blommor med vackra lila kronblad runt ett gäng knallgula ståndare.

De har ”mera bredflikiga blad och något blekare, kortare och bredare hylleblad” än backsippan, och finns enligt Artdatabanken enbart på Gotland, nästan bara runt Russvätar.

En stilla undran: Är alla backsippor på Gotland gotlandssippor? Eller kan man särskilja dem så pass att man kan med bestämdhet säga att detta är en backsippa och detta en gotlandssippa?

Förutom gotlandssipporna gör vi ytterligare ett fynd; den stig som bara var snitslad förra gången vi var här är nu försedd med orange ledmarkörer! De tar förvisso slut efter ett tag, men stigen är fortsatt markerad med gula band och smala stolpar så vi är övertygade om att ledmarkering av hela stigen fram till grillplatsen med dess picknickbord är på gång.

En stilla undran till; varför är det en orange ledmarkering? Här på ön är endast de långa lederna Klintkustleden och Östkustleden orange, övriga nymarkerade leder genom naturreservaten är gul-vita, blå-vita eller röd-vita. Kanske den utlovade långa led som binder samman de stora naturområdena häromkring äntligen är på gång?

Men idag klarar vi oss bra utan ledmarkeringar. Vi går norrut från grillplatsen, sen gör vi en tvär sväng sydost och följer en lättvandrad skogsväg ner mot asfaltsvägen, som vi korsar. På andra sidan fortsätter vi på andra lättvandrade skogsvägare i en stor kringgående manöver tills vi kommer ut på asfaltsvägen igen strax öster om vår parkerade bil.

Ungefär halvvägs in på dessa skogsvägar upptäcker vi att de faktiskt också kantas av gula band, en märkning som fortsätter ända fram till parkeringen vid Russvätar där den orange ledmarkeringen/gula banden började… Kan det vara en större led på gång? Eller har de här gula banden ett helt annat syfte…?

Ett sista fynd gör vi – en grillplats i skogen strax före vi ansluter till asfaltsvägen igen. Någon har ställt en rejäl järngrill i en glänta i skogen, med en bänk och bord bredvid. Det ligger förkolnade vedklabbar i den, men de är övervuxna av grön mossa så det var nog ett tag sedan grillen användes.

/Anna, 18 april 2022


Om vår tur

Turens längd 7,5 km. Orange ledmarkeringar håller på att sättas upp från parkeringen till grillplatsen. I övrigt längs lättvandrade skogsvägar. Fikabord vid start och vid grillplatsen.

Vardagstur Gotland - länk till hela turkartan

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 Vardagstur

Tema av Anders Norén