Vardagstur

Vandring på Gotland & i Sverige

Längs järnvägens spår: Hallvards – Visby

Dagens vardagstur börjar med att ta bussen söderut från Visby till hållplatsen Bjers allé i Västerhejde. Vi ska följa den järnväg som fanns här i början av 1900-talet, dels för att transportera beväringar & militär materiel till Visborg, dels för att transportera sockerbetor från Hallvards och spa-besökare till Kneipp-byn – dr Kallenbergs kurort där man tillämpade Sebastian Kneipps hälsobehandlingar.

Bild av annons för Kneipp-byn. Hämtad från boken ”Ångspårvägen. Visby – Visborgs slätt – Hallvards. Historien om Kaffebrännar’n & Rone-Majen” av Martin Ragnar. Annonsen ger upphov till så många frågor! Sandstrand? Friluftshärdade män? Kontinentalt strandlif? Lufthyddor? 🙂

1939 lades järnvägen ned, men delar av rälsen fanns kvar så sent som på 1960-talet.

Vi börjar med att slå in på Stinsens väg och fortsätter sen på den spikraka skogsvägen – före detta banvallen – norrut. Efter knappt två kilometer kommer vi fram till Högklintsvägen. En skylt på staketet till hörntomten där talar om att rester av perrongen finns inne i trädgården. Vi svänger nordost och följer cykelvägen, om inte exakt på den gamla banvallen så åtminstone några meter bredvid längs samma sträckning.

Efter ytterligare två kilometer är vi framme vid Södra Hällarna, där vi tar en paus med kaffe och bullar, innan vi fortsätter på cykelvägen under Toftavägen. Sen tar vi oss uppför slänten och söderut knappt tvåhundra meter till en grusväg. Och nu är vi återigen på rätt spår – grusvägen följer banvallen genom skogen, längs Vädursgatan väster om Visborg ända fram till Kungs Oscars väg. Det finns en del betongfundament och liknande längs vägen som möjlige är spår efter perronger. Eller något mycket senare från militärens glansdagar.

Svep för fler bilder.

Här skulle vi egentligen följt just Kung Oscars väg för att hålla oss så nära järnvägens sträckning som möjligt, men vi går fel och följer istället en skogsväg bredvid. När vi upptäcker att vi gått fel orkar vi inte gå tillbaka, utan genar ut till vägen, och sen svänger vi högerut mot norr tvärs över fältet. Här finns en stig nästan exakt i järnvägens spår in till Färjeledsrondellen.

Vi kan inte längre följa järnvägen – Bilprovningen, hotell Kokolokko mm har byggts över den forna sträckningen – men då vi passerat Gutevägen kan vi återigen ta upp spåret längs Visborgsgatan och Klippgatan. Tänk vilken utsikt man haft från tåget då det tuffade fram här uppe på klinten!

Vid Sören Norrbysgatan är det är stopp igen och vi får sick-sacka oss fram mellan hus och parkeringsplatser till stationshuset, där vi slutar vår tur. Det här är den sista av våra järnvägs-vandringar i Visby. Nu återstår att vandra (eller cykla) sträckorna ut till respektive ändstation! Och kanske att följa den järnväg som aldrig blev av, från Visby ut mot Snäck…

/Anna, 22 juni 2022

Andra turer längs järnvägens spår:


Om vår tur

Turens längd knappt 10 km. Vandring på skogsvägar, GC-vägar och stigar. Fikabord & toalett vid Södra Hällarna, bänkar på flera platser.

Vardagstur Gotland - länk till hela turkartan

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

© 2024 Vardagstur

Tema av Anders Norén