Vardagstur

Vandring på Gotland & i Sverige

Hällarna-turen

Vår tur börjar utanför Skansport, en passage i ringmuren som togs upp i slutet av 1800-talet för att underlätta kommunikation och transporter mellan innerstaden och den nya bebyggelsen söderut. Porten kallas så då den ligger bredvid den befästning som uppfördes här i början av 1700-talet för att skydda hamninloppet.

Vi går nerför lotsbacken, förbi lotsstationen och svänger vänster in på den grusade gångvägen genom Palissaderna. Nu går vi på gammal järnvägsbank. Höjdskillnaden mellan stationen utanför Söderport och hamnen gjorde att all järnvägstransport däremellan fick ta en rejäl omväg, och tvingades dessutom byta riktning halvvägs upp.

Järnvägsbron över vattenfallet i Palissaderna.

Nedanför Palissaderna byggdes Visbys första badhus på 1850-talet:

Nya Bad-Inrättningen i Wisby öppnas till begagnande d. 15 nästkommande Juni. Vid densamma kunna erhållas allehanda kalla och varma bad samt doucher. – De fördelar, denna inrättning har att erbjuda: staden Wisby’s fria, sunda läge, den renaste sjöluft, den minst uppblandade hafsvatten i norra delen af Östersjön, lätta och billiga communicationer med Stockholm och Calmar, böra tillförsäkra den det största förtroende såsom angenäm och helsosam vistelse-ort.

Gottlands Läns Tidning, 1857 (Klipp från Gotlands Idrottshistoriska förening)

Idag finns inget kvar av badhuset men parken är fortfarande väldigt trevlig att promenera i 🙂

Vi fortsätter förbi hotell Scandic söderut fram till Gutevägen. Här någonstans växlade tågen som kämpat sig upp från hamnen om och fortsatte sen kämpa sig tillbaka norrut uppför det som nu är gång- och cykelvägen Ravinstigen.

Området var inte bara ett fashionabelt besöksmål med badhus och badhuspark. 1881 uppfördes en ”fattigvårds- och arbetsinrättning med plats för 120 hjon” kallad Fristad. 1912 ändrades benämningen till ”fattigvårdsanstalt”. Äldrevården flyttade till Göransgården på 1960-talet och Fristad revs 1982.

Efter Gutevägen går vi förbi Gotlands sjukhem, grundat 1869 av prinsessan Eugénie. Ja, samma Eugénie som uppförde Fridhem söder om Visby. Till höger om oss har vi ett antal stora cisterner, och dessa cisterner står på en igenfylld märgelgrav. Märgeln användes vid cementproduktionen i Kopparsviks cementfabrik, uppförd 1889. Både märgelgrav och cementfabrik syns tydligt på Lantmäteriets flygbilder från 1960, men fylldes igen någon gång efter det.

Genom porten till bland annat Langska föreningen. Lantmännens silos syns i bakgrunden.

Efter porten går vi antingen uppför grättingtrappan eller följer vägen rakt fram och uppför backen bredvid Café Langskas trädgård. Vi kommer då upp i själva kalkbrottet som var i drift ända fram till 1940. Nu ligger bland annat Byggmax och Granngården här.

Vi ska nu korsa Färjeleden så håll koll på trafiken! Sen går vi upp på stigen längs stängslet och svänger in för en kort sejour på naturreservatet Södra Hällarna.

Utsikt från toppen

Ett par hundra meter senare viker vi av och följer en av stigarna österut, förbi Trafikverkets rastplats och går sen över Färjeleden igen, denna gång vid rondellen. Med sikte tillbaka mot Visby går vi på gräsmattan längs Söderväg, och vid Kokolokoskogen svänger vi vänster för att ta stigen förbi möllorna från 1800-talet. Först ut är Plågan som står vid klintkanten ovanför Kopparsviks kalkbrott. Nästa, på andra sidan Gutevägen, är Kärringen och därefter kommer Lågan.

Kärringen i solnedgången.

En fjärde kvarn, Högan, stod ytterligare längre norrut vid det som idag är korsningen Gotenhofsgatan och Visborgsgatan. Högan användes som café på 50-talet och sedan som diskotek. men på Lucianatten 1976 brann den ner och byggdes aldrig upp igen.

Järnvägen från Visby ut mot Hallvards och Kneippbyn gick här uppe på hällarna – tänk vilken härlig tur det måste varit att sitta i en tågkupé och beundra den fina utsikten över havet och hamnen. Om inte cementfabrikens rökplymer skymde sikten förstås…

Utsikt över hamnen vid Klippgatan.

Nu återstår det bara för oss att ta oss ut till Visborgsgatan och följa den tillbaka till Skansport.

Visborgsgatan i höstskrud.

Jag hoppas du haft en fin tur, och att du sett eller lärt dig något nytt. Har du någon synpunkt eller något roligt att berätta om något längs den här sträckan så dela gärna med dig i kommentarsfältet nedanför kartan!

/Anna


Vardagstur: Hällarna-turen

4,5 km lång. Asfalt, grus, stigar.

Vardagstur Gotland - länk till hela turkartan

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 Vardagstur

Tema av Anders Norén