Vardagstur

Vandring på Gotland & i Sverige

Naturreservats-triss i Gothem

Det var ett tag sen vi kryssade naturreservat och denna fina lördag i oktober kör vi ut en sväng till Gothem för att plocka några till på vår lista. Vi börjar med Gothem Suderbys, en fin liten skog omgiven av avverkade områden i olika stadier. Det är enkelt att hitta dit, och vi parkerar vid vägkorsningen söder om reservatet och går därifrån. När vi kommer till reservatsgränsen efter en halv kilometer ser vi tydligt skillnaden mellan skyddad skog på insidan och gles, gallrad utanför.

Info-skylt, P-skylt, väg & vandrare.

Här ser vi också både info-skylten om reservatet samt en liten skylt med ”P” som pekar inåt, så vill man kan man köra ända in. Men en fin dag som denna är det trevligt att vara ute och gå, så vi klagar inte. Efter ytterligare en halv kilometer kommer vi fram till gläntan (egentligen vändplatsen) mitt i reservatet – och till vår glädje hittar vi ett picknickbord här! Det kommer att komma till användning senare.

Reservatets skötselplan anger att det på sikt skulle det vara önskvärt att anlägga en promenadstig genom området, men trots att det är 15 år sen detta skrevs hittar vi ingen anlagd stig här. Vi hittar istället en något övervuxen men klart framkomlig gammal timmerkörväg som vi följer vidare nordväst.

Tydlig fd timmerkörväg, eller hur 🙂

Marken är täckt av grön, mjuk mossa och det finns massor av olika sorters svamp, till och med några sorter jag känner igen som definitivt är ätliga, t ex rödgul trumptsvamp. Tror jag.

Efter några hundra meters mjuk mossvandring når vi reservatsgränsen, mossan upphör, träden glesas ut och vi följer en annan timmerväg vidare. Här får vi istället ta oss förbi ett och annat vattenfyllt hjulspår och torra avverkningsrester bland det gulnande gräset.

En annan timmerkörväg.

Vi vandrar vidare och börjar speja efter den väg som ska leda oss upp till Sojdmyrs naturreservat – och där är den. En nittio graders sväng och vi traskar vidare på en skogsväg in i reservatet. Hade vi inte svängt av hade vi kommit fram till väg 146 mellan Gothem och Kräklingbo, där det också finns möjlighet att parkera.

Sojdmyrs skötselplan nämner att anläggande av en vandringsled genom området kan stärka förutsättningarna för friluftslivet, men inte heller här ser vi någon anlagd stig. Men det är ok, den skogsväg vi går på funkar bra, även om vi går på mittsträngen mellan djupa hjulspår och vägen blir mindre och tuvigare och mer stig-lik efter hand. När vi gått i ungefär 3,5 km börjar det närma sig lunchtid, och som på beställning når vi en liten glänta med ett par stenar i lagom sitt-storlek.

Lunchpaus! Varm soppa i mattermos blir det.

Det är så mysigt att äta lunch ute i skogen, att sitta tillsammans i lugnet och naturen och bara vara. Efter en härlig paus är det dags att traska vidare, och nu stöter vi på ett litet problem – vi har kommit in i kärr- och myrmarken som gett naturreservatet sitt namn och det är inte bara sankt utan en bred bäck korsar vår väg! Men, vi är uppenbarligen inte de enda som går här, vi ser stig-spår som gör en kringgående manöver österut till en spång!

Svep för fler bilder.

Jag är ju lite vinglig som vanligt men lyckas ta mig över utan att dratta i, och sen följer vi stigen vidare norrut till ett öppet fält i skogen och in på en spikrak grusväg. Här träffar vi på ett par andra som är ute och promenerar. De tipsar oss om att svänga vänster en knapp kilometer framöver, in på vad de kallar Pepparrotsvägen. Vi följer deras råd, in på den gräsbevuxna skogsvägen och vi spanar efter just pepparrot, men tyvärr har vi för dålig koll på hur de egentligen ser ut så vi hittar inga.

Pepparrotsvägen ansluter till en korsande, likaledes mjukt gräsbevuxen skogsväg efter en halv kilometer, och här svänger vi vänster för att börja cirkla tillbaka mot start. Vägen sneddar genom Jusarve naturreservat, och därmed har vi fått ihop dagens triss i naturreservat! Även här behöver vi passera en översvämmad passage, men det går att ta sig fram bredvid.

En kilometer senare kommer vi ut till ett nätverk av lite större grusvägar, och 2,5 km senare är vi tillbaka i Gothem Suderbys mjuka mossmarker igen. Nu passar det riktigt bra med en kaffipaus vid picknickbordet i gläntan.

Svep för fler bilder.

Det blev en fin tur idag – de mjuka, gröna mossorna, den enorma rikedomen av lustiga svampar, de fina, gröna skogsvägarna och den rofyllda avkopplingen av att vara ute i skog och mark vägde mer än väl upp de tråkiga, kala avverkningsområden vi passerade. Att hitta en spång över en bäck och ett picknickbord i en glänta var också en oväntad bonus.

Nu återstår bara att följa skogsvägen tillbaka till vår bil, och kryssa dagens reservatsbesök på listan.

/Anna, 15 oktober 2022


Om vår tur

Vi vandrar 11 km på mestadels lätt framkomliga skogs- & timmervägar i olika skogstyper. Lunch på en sten i skogen & kaffi vid ett picknickbord.

Vardagstur Gotland - länk till hela turkartan

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 Vardagstur

Tema av Anders Norén