Vardagstur

Vandring på Gotland & i Sverige

Etikett

Fikaplats

Västergarn – norra Koviken

Södra Hällarna Småkrypsstigen

Södra Hällarna Silurstigen

Liten tur på Mölnermyr

Långtur vid Ljugarn

Vike Minnesgård

Storhagen

Petarve Vattensåg

Tre leder i Ardre

Torsburgen – Herrgårdsklint

Stenhammars Södra

En runda i Rute

Fallets fornby & Filehajdar

Sälle gravfält

Fridhem – Ygne – Kuse änge

Runt Ölbäck & Stora Vede

Tjaukle

Fållökna

Marsjön

Naturreservats-triss i Gothem

Duveholm

Sörmlandsleden: Hönstorpasjön – Knorranvägen

Sörmlandsleden: Stavsjö – Vikitteln

Torsburgen – Hajdeby

Herrgårdsklint

En tur på Östkusten, dag 3

En tur på Östkusten, dag 2

En tur på östkusten, dag 1

Sörmlandsleden: Stavhällastugan – Myrgryten

Sörmlandsleden: Mögsjön – Stavhällastugan

Sörmlandsleden: Hedsjön – Mögsjön

Sörmlandsleden: Flen – Hedsjön

Ramsjöhult röda slingan

Mojner – Vika gård

Längs järnvägens spår: Hallvards – Visby

Forssjö friluftsområde

Rundtur i Rone (igen)

Garde Autsarve kulturstig

Bosarve naturskog

Stånga Öken & skog

Längs järnvägens spår: Hamnen – Stationen

Lickershamn – Stenkyrkehuk

Sigvaldespåren

Gardestugan – Höglundar

Allkvie änge

Reservat-rundtur i Rute

Sökes: Sjögrens väg

Gotlands sydspets & våradonis

Vandring längs Vamlingbokusten

Fika i Kistänge

Strövtåg i Bro

Russvätar med omnejd

Östergarnsberget – Uppstaig

Fjälängar, Smaulmyrar & Visne ängar

Hejnum hällar – Storhagen

Lojsta

Sandarve kulle

Gerum Prästänge

Helges Hage

Polhemsgården – Kutkäldu

Svarthäll – Stenkyrka

Kappelshamn – Svarthäll

Ljusgryten – Myrgryten

Salmbärshagen – Gräne

Halva Furillen runt

Vallstena Naturstig

Alvena Lindaräng

Tjelvars grav & Blautmörskogen

Hesselby t/r Tule station

Stenhammars naturreservat

Ölbäck, Follingbo kalkbrott & Stora Vede

Östergarn runt

Hejdebyhöjden

Södra hällarna på kvällen

Björkume – Törrvesklint

Russvätar, Herrgårdsklint & Torsburgen

Klinteberget 3 km

Hejnum hällar

VOK 7,5 km

Mullvalds, Vitvär & Kaupungs

Högklint, Ygne & Hallbros slott

Barläst – Hideviken

Brucebo – Snäck

Södra Hällarna

Lickershamn runt

Djurholmamossen Ängelholm

Skåneleden: Hovs hallar – Kattvik

Kattvik – Hovs hallar

Söderåsens Nationalpark

Hovdala naturområde

Bilkyrkogården Kyrkö mosse

Fårö: Kyrkviken – Ryssnäs

Fårö: Ryssnäs – Kyrkviken

Dämbaskogens natur- & kulturstig

Bäl – Hejnum Kallgate

Svajde Vät & 5 km

Östergarn runt, del 2: Herrvik, Katthammarsvik & Sandviken

Östergarn runt, del 1: Sandviken – Herrvik

Torsburgen med omnejd

Hörsne Prästänge

/

© 2024 Vardagstur

Tema av Anders Norén